Marca PmB 25-55/55

Bitum modificat polimeric cu SBS pentru drumuri, marca PmB 25-55/55, în conformitate cu BDS EN 14023, conform Specificației tehnice 2009 a AGENȚIEI NAȚIONALE A INFRASTRUCTURII DRUMURILOR.

Caracteristici tehnice


Nr.

CARACTERISTICI

Metode

de încercare

Bitum pentru drumuri

Marca PmB 45-80/65

nu mai puțin de

nu mai mult de

1

Penetrare la 25°С; 0,1 mm

BDS EN 1426

25

55

2

Temperatura înmuierii conform metodei „inel-bilă “, °С

BDS EN 1427

55

3

Temperatura de rupere conf.Fraas , °С

BDS EN 12593

-10

4

Revenirea elastică la 25° С, %

BDS EN 13398

50

5

Omogenitatea după încălzire.
Diferența temperaturii de înmuiere a stratului superior și inferior, °С

BDS EN 13399

2

6

Modificarea masei după încălzirea la 163 °С, %

BDS EN

12607-1

0,5

7

Penetrare menținută la 25° С a reziduului, după determinarea pierderii masei, % din masa inițială

BDS EN 1426

40

8

Revenirea elastică la 25° С, % al reziduului după determinarea pierderii masei, %.

BDS EN 13398

50

9

Temperatura de inflamare în tighel deschis, °С

BDS EN ISO 2592

250