PRODUS SALAMBO® – BITUM LICHID

BITUM LICHID DILUAT SALAMBO®- MC 70 și MC 270


P rezenta specificație tehnică se referă la indicatorii fizico-chimici și de exploatare ale bitumurilor lichide diluate care se folosesc ca prim substrat bituminos în domeniul construcției și întreținerii acoperirilor de asfalt ale drumurilor publice. Se produce pe bază de bitumuri selectate, potrivite pentru acest domeniu de aplicare, conținând și un diluant adecvat, fracție obținută în urma distilării petrolului, cu un anumit conținut al fracției. În funcție de tipul diluantului, se fabrică bitumuri diluate cu un grad diferit de evaporare /uscare/.
Bitumurile diluate corespund cerințelor din ASTM D 2027 și AASHTO M 82.

I. CERINȚE TEHNICE ȘI METODE DE ÎNCERCARE ІІ. REGULI DE APROBARE ȘI MODUL DE PRELEVARE A PROBELOR

2.1. Aprobarea bitumului diluat pentru construcția drumurilor se face în loturi, conform pct.2.1. din BDS 11035-81.


2.2. Prelevarea probelor se face conform standardului SIV 1248-78.

ІІІ. AMBALAJ, MARCAJE, MOD DE PĂSTRARE, TRANSPORT

Ambalajul,marcajul, modul de păstrare și transportarea bitumurilor lichide pentru construcția drumurilor se realizează conform BDS 11035-81.
ІV. DOCUMENTAȚIA

Fiecare lot de bitum lichid este însoțit de certificat de analiză care este emis de către producător și conține următoarele informații:

 • Denumirea firmei producătorului;
 • Denumirea produsului;
 • Rezultatele obținute în urma încercărilor de laborator în construcții;
 • Cantitatea;
 • Data;
 • Semnătura șefului Laboratorului fizico-chimic;
 • Specificația tehnică nr.1-09-04.
V. CERINȚELE LEGATE DE PROTECȚIA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Luându-se în vedere faptul că se folosește diluant care reprezintă fracție obținută în urma distilării petrolului, cu un anumit conținut al fracției, în timpul procesului de producție și de utilizare a bitumurilor diluate trebuie respectate toate instrucțiunile legate de protecția și securitatea în muncă, precum și de protecția antiincendiară.

VІ. GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Producătorul garantează conformitatea calității produsului bitum diluat cu cerințele prevăzute în Specificația tehnică, numai dacă au fost respectate condițiile de exploatare, păstrare și de transportare a acestuia, reglementate în prezenta specificație.
TABELUL 1

INDICATORI

CERINȚE

Metode de încercare

SALAMBO

МС 70

SALAMBO

МС 250

1. Vâscozitate cinematică la 60ºС, mm ² /s

70-140

250-500

БДС EN ISO

3104

2. Temperatura de inflamare în tighel deschis,

ºС, nu mai puțin de:

38

66

Standardul SIV 5469-86

3. Conținutul de apă, %, nu mai puțin de:

0,2

0,2

BDS ISO3733

4. Procentul distilatului din întreaga cantitate de distilat, până

la 360ºС:

-până la 225ºС, volumic %

-până la 260ºС, volumic %

-până la 315ºС , volumic %

 

 

0-20

20-60

65-90

 

 

0-10

15-55

60-87

ASTMD402-76

ASHTO T 78

5. Остатък след дестилация до 360ºС, обемен %, не по-малко от

55

67

ASTMD402-76

ASHTO T 78

6. Ductilitatea reziduului la 25ºС,сm, nu mai puțin de:

100

100

Standardul SIV

4542-84

BITUM MODIFICAT POLIMERIC - SALAMBO® PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR

BITUM LICHID DILUAT SALAMBO®- MC 70 și MC 250


P rezenta specificație tehnică se referă la indicatorii fizico-chimici și de exploatare ale bitumului modificat polimeric, pentru construcția drumurilor, care se folosește ca liant în domeniul construcției și întreținerii acoperirilor de asfalt ale drumurilor publice. Se produce pe baza unor bitumuri modificate polimeric, selectate astfel, încât să fie potrivite pentru drumuri.
Bitumurile modificate polimeric se caracterizează printr-o rezistență mai mare la deformare remanentă, având și o rezistență îmbunătățită la oboseală la temperaturi scăzute și un grad mai ridicat de aderență, când se utilizează pentru lucrări de remediere a acoperirilor drumurilor.

І. CERINȚE TEHNICE ȘI METODE DE ÎNCERCARE

1.1. Bitumurile modificate polimeric, pentru construcția drumurilor, trebuie să răspundă cerințelor prezentate în tabelul 2.

1.2. Indicatorul de revenire elastică se determină printr-o metodă care se aseamănă cu cea pentru determinarea ductilității, conform standardului SIV 4542-84. Întinderea corpurilor supuse încercării se face până la o lungime de 20 cm, după ce firul se taie cu foarfecă la mijlocul acestuia. După 30 de minute se măsoară distanța între cele două părți ale firului.

Revenirea elastică se determină în baza formulei date mai jos:
Revenire elastică=L1/Lx100, în %, unde:
L1 – distanța între cele două părți ale firului, măsurată după 30 de minute
L – distanța de 20 cm
1.3. Gradul de omogenitate după încălzire. Diferența în temperatura punctului de înmuiere, conform metodei „inel-bilă”.

Într-un cilindru de aluminiu, nelăcuit, cu un diametru de 3cm și o lungime de 16 cm, se varsă circa 75 g de bitum modificat, până la 2/3 din volumul cilindrului. După răcire, așa încât să fiți în stare să-l atingeți cu mână, partea superioară a cilindrului se îndoiae și se închide, astfel încât să nu pătrundă aer. Cilindrul închis se pune în poziție verticală într-un dulap –uscător, unde stă timp de 3 zile la o temperatură de 180 °С.

În urma temperării la temperatura camerei /18÷28 °С/, cilindrul cu proba se pune într-o cameră frigorifică pentru 20 de minute, în vederea desprinderii bitumului de pe pereții cilindrului.

După scoaterea probei din cilindru, aceasta se împarte în trei părți. Se determină temperatura punctului de înmuiere al părții din partea superioară și a celei din partea inferioară a cilindrului.

2.2. Prelevarea probelor se face conform standardului SIV 1248-78.

ІІ. REGULI DE APROBARE ȘI MODUL DE PRELEVARE A PROBELOR

2.1. Aprobarea bitumului modificat polimeric pentru construcția drumurilor se face în loturi, conform pct.2.1. din BDS 11035-81.

2.2. Prelevarea probelor se face conform standardului SIV 1248-78.

ІІІ. AMBALAJ, MARCAJE, MOD DE PĂSTRARE, TRANSPORT

Ambalajul,marcajul, modul de păstrare și transportare al bitumurilor modificate polimeric pentru construcția drumurilor se realizează conform BDS 11035-81.
ІV. DOCUMENTAȚIA

Fiecare lot de bitum modificat polimeric pentru construcția drumurilor este însoțit de certificat de analiză care este emis de către producător și conține următoarele informații:

 • Denumirea firmei producătorului;
 • Denumirea produsului;
 • Rezultatele obținute în urma încercărilor de laborator în construcții;
 • Cantitatea;
 • Data;
 • Semnătura șefului Laboratorului fizico-chimic;
 • Specificația tehnică nr.1-08-03
V. CERINȚELE LEGATE DE PROTECȚIA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

În timpul procesului de producție și de utilizare a bitumurilor modificate polimeric care se folosesc în domeniul construcțiilor drumurilor, trebuie respectate toate instrucțiunile legate de protecția și securitatea în muncă, precum și de protecția antiincendiară.

VІ. GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Producătorul garantează conformitatea calității produsului bitum modificat polimeric cu cerințele prevăzute în Specificația tehnică, numai dacă au fost respectate condițiile de exploatare, păstrare și de transportare a acestuia, reglementate în prezenta specificație.
TABELUL 2

INDICATORI

CERINȚE

Metode de încercare

PmB 60-90

PmB 50-90 S

1. Penetrare la 25°С, 0.1mm.

60 – 90

50 – 90

BDS 10057-83

2. Ductilitate, cm, nu mai puțin de: /p>

 • 13°С
 • 25°С

40

-

-

50

Standardul SIV

4542-84

3. Temperatura punctului de înmuiere prin metoda „inel-bilă”, °С, nu mai puțin de:

50

65

BDS 10234-87

4. Temperatura de rupere conf.Fraas, °С, nu mai mult de:

Minus 15

Minus 19

BDS 10103-87

5. Pierdere de masă după încălzire la

163°С, 5 h, %, nu mai mult de:

0.5

0.5

Standardul SIV

4543-84

6. Grad de omogenitate după încălzire. Diferența temperaturii de înmuiere conform metodei „inel-bilă”, °С, nu mai mult de:

2

2

Т. 1.3. din prezenta specificație tehnică

7. Revenirea elastică la 25°С, %,

nu mai puțin de:

65

80

Т. 1.2. din prezenta specificație tehnică

8. Reducerea penetrării după încălzire, %, nu mai mult de:

40

40

BDS 10057-83

9. Aderența la material mineral, %, nu mai puțin de:

95

95

BDS 11685-82

Т.1

10. Revenirea elastică după încălzire, %, nu mai puțin de:

65

80

Т.1.2. din prezenta specificație tehnică

11. Temperatura de inflamare în tighel deschis,

°С, nu mai puțin de:

250

250

Standardul SIV

5469-86