BITUM 70/100 PENTRU DRUMURI 70/100

Caracteristici tehnice:

Tipul:

70/100

Metoda de încercare

Penetrare la 25 ºC, 0,1 mm

70-100

EN 1426

Temperatura înmuierii conform metodei „inel-bilă “, ºC

43-51

EN 1427

Temperatura de rupere conf. Fraas, ºC

-10

EN 12595

Vâscozitatea cinematică la 135 ºC mm2/s, min

230

EN 12595

Temperatura de aprindere, ºC min

230

EN ISO 2592

Rezistența la întărire/călire la 163 ºC

 

 

-    modificare masă, %, +/- max

0.8

EN 12607-1

-   penetrare menținută, %, min

46

EN 12607-1

- temperatura înmuierii conform metodei „inel-bilă “după întărire/călire, ºC, min

45

EN 12607-1

Temperatura înmuierii conform metodei „inel-bilă “, creștere, ºC, max

9

EN 1727

Solvență, % m/m  min

99.0

EN 12592