BITUMURI DILUATE/LICHIDE

BITUM LICHID DILUAT SALAMBO® - МС 70 și МС 250

P rezenta specificație tehnică se referă la indicatorii fizico-chimici și de exploatare a bitumurilor lichide diluate care se folosesc la construcția drumurilor ca prim strat de aplicare și la întreținerea acoperirii de asfalt. Se fabrică pe baza de bitumuri selectate vâscoase pentru drumuri, cu diluantul respectiv, prin distilarea fracționată a petrolului, cu o anumită compoziție fracționară. În funcție de tipul diluantului, se fac bitumuri diluate cu un grad variat de evaporare /uscare/.

Bitumurile diluate corespund cerințelor ASTM D 2027 și AASHTO M82.

Este o hidroizolație bituminoasă modificată cu SBS, elastică, cu două componente. Se utilizează pentru hidroizolarea durabilă a rosturilor, părților orizontale și verticale ale clădirilor.

I. CERINȚE TEHNICE ȘI METODELE DE ÎNCERCARE: 1.1. Bitumul diluat trebuie să răspundă cerințelor prezentate în tabelul 1.

ІІ. REGULI DE ACCEPTARE ȘI MODUL DE PRELEVARE A PROBELOR

2.1. Acceptarea bitumului diluat pentru construcția drumurilor se face conform pct.2.1. din standardul BDS 11035-81.

2.2. Prelevarea probelor se face conform standardului SIV 1248-78

ІІІ. AMBALAJ, MARCAJE, MOD DE PĂSTRARE, TRANSPORT

Ambalajul, marcajul, modul de păstrare și de transport al bitumului diluat se face conform standardului BDS 11035-81.

INDICATORI

CERINȚE

Metode de încercare

SALAMBO

МС 70

SALAMBO

МС 250

1. Vâscozitate cinematică la 60ºС, mm ² /s

70-140

250-500

BDS EN ISO

3104

2. Temperatura de inflamare în tighel deschis,

ºС, și nu mai scăzută de…

38

66

St. SIV 5469-86

3. Conținut de apă, %, nu mai mult de…

0,2

0,2

BDS ISO3733

4. Procentul distilatului până

la 360ºС:

- până la 225ºС, volum %

- până la 260ºС, volum %

- până la 315ºС , volum %

 

 

0-20

20-60

65-90

 

 

0-10

15-55

60-87

ASTMD402-76

ASHTO T 78

5. Reziduul în urma distilării până la 360ºС, volum %, nu mai scăzut de…

55

67

ASTMD402-76

ASHTO T 78

6. Ductilitatea reziduului 25ºС, și nu mai scăzută de…

100

100

St. SIV

4542-84

ІV. DOCUMENTAȚIA

Fiecare lot în parte al bitumului diluat este însoțit de certificat de analiză, emis de către producător, care conține următoarele informații:

  • denumirea producătorului;
  • denumirea produsului;
  • rezultatele obținute în urma încercărilor de laborator;
  • cantitatea;
  • data;
  • semnătura conducătorului laboratorului;
  • FTS nr.1-09-04
V. CERINȚELE LEGATE DE PROTECȚIA MUNCII ȘI TEHNICA DE SIGURANȚĂ ÎN MUNCĂ

Când se folosește diluant care reprezintă distilare fracționată a petrolului cu o anumită compoziție, în procesul de producție și la utilizarea diluantului trebuie respectate toate instrucțiunile și recomandările legate de protecția muncii și de securitatea antiincendiară.

VІ. GARANȚIA DATĂ DE PRODUCĂTOR

Producătorul dă garanții pentru conformitatea și calitatea bitumului diluat cu cerințele Specificației tehnice numai dacă au fost respectate condițiile de exploatare, de păstrare și transportare a produsului, reglementate în prezenta specificație.