BITUM INDUSTRIAL 160/220

Caracteristici tehnice:

Tipul:

160/220

Metoda de încercare

Penetrare la 25 ºC, 0,1 mm

160/220

EN 1426

Temperatura înmuierii conform metodei „inel-bilă “, ºC

35-43

EN 1427

Temperatura de rupere conf. Fraas, ºC

-15

EN 12595

Vâscozitatea cinematică la 135 ºC mm2/s, min

135

EN 12595

Temperatura de aprindere, ºC min

220

EN ISO 2592

Rezistența la întărire/călire la 163 ºC

- modificare masă, %, +/- max

1.0

EN 12607-1

- penetrare menținută, %, min

37

EN 12607-1

- temperatura înmuierii conform metodei „inel-bilă “după întărire/călire, ºC, min

45

EN 12607-1

Temperatura înmuierii conform metodei „inel-bilă “, creștere, ºC, max

11

EN 1727

Solvență, % m/m min

99.0

EN 12592