BITUM 50/70 PENTRU DRUMURI

Caracteristici tehnice:

Tipul:

50/70

Metoda de încercare

Penetrare la 25 ºC, 0,1 mm

50-70

EN 1426

Temperatura punctului de înmuiere prin metoda inel/bilă, ºC

46-54

EN 1427

Punct de rupere Fraas, ºC

-8

EN 12595

Vâscozitate cinematică la 135 ºC mm2/s, min

295

EN 12595

Temperatura de aprindere, ºC min

230

EN ISO 2592

Rezistență la întărire/călire la 163 ºC

 

 

-    modificarea masei %, +/- max

0.5

EN 12607-1

-   menținerea penetrației %, min

50

EN 12607-1

- temperatura punctului de înmuiere prin metoda inel/bilă, după întărire/călire ºC, min

48

EN 12607-1

Temperatura punctului de înmuiere prin metoda inel/bilă, creștere ºC, max

9

EN 1727

Solvență % m/m  min

99.0

EN 12592