SALAMBO® HIDROIZOLAȚIE CU AGENȚI DE UNGERE

Este destinată pentru hidroizolație la rece, fără cusături, a elementelor structurale ale clădirilor, asigurând o izolație eficientă de ape subterane, de umezeală, fiind potrivită pentru regenerarea și protejarea membranelor bituminoase vechi

Domeniu de utilizare

SALAMBO® HIDROIZOLAȚIE CU AGENȚI DE UNGERE – se utilizează pentru hidroizolație la rece, pentru protejarea și întreținerea elementelor clădirii care intră în contact cu solul. După ce se usucă, formează o acoperire durabilă, fără cusături și rosturi, care își menține proprietățile la temperaturi între -30°С și +100°С. Poate fi folosit pentru protejarea suprafețelor orizonatale și verticale apă subterană și umezeala solului.

Este potrivită pentru protejarea, întreținerea și regenerarea membranelor bituminoase vechi, uzate, care se sparg ușor, pentru acoperișuri, care nu pot fi înlocuite. Se recomandă de asemenea pentru legături impermeabile între panouri și țigle ondulate bituminoase.

SALAMBO® HIDROIZOLAȚIE CU AGENȚI DE UNGERE – formează un strat impermeabil, cu o mare elasticitate care nu se strânge și nu apar crăpături. Este rezistentă la îmbătrănire, la acizi diluați, la substanțe alcaline, la tot felul de substanțe agresive care apar în solurile naturale. Produsul are o capacitate excelentă de penetrare, de aderență, o mare rezistență la solicitări mecanice. Are o aderență perfectă la suprafețe de bază uscate sau ușor umede, la suprafețe bituminoase, de cărămidă, beton, la tencuieli și amorse pe bază de ciment, la învelitori vechi bituminoase, la vopsele. Se aplică ușor cu perie, nu este necesară încălzirea prealabilă. Nu este necesară nivelarea sau șpăcluirea suprafeței de bază înainte de aplicarea produsului.

Proprietăți
pentru hidroizolarea fundațiilor și elementelor structurale ale clădirilor de umeazeală și ape subterane. formează un strat impermeabil, cu o mare elasticitate care nu se strânge și nu apar crăpături
pentru protejarea, întreținerea și regenerarea membranelor bituminoase vechi, uzate, care se sparg ușor rezistentă la acizi diluați, la substanțe alcaline, la tot felul de substanțe agresive
rezistă la temperaturi între -30°С și + 100°Сse aplică ușor, fără încălzire prealabilă
Compoziție

Dispersie bituminoasă foarte fină, diluant și material de umplere.

Ambalaj, normă de consum

Ambalaj:


Găleată din metal de 18 litri

Normă de consum:


1,1 – 1,3 l/m2 pentru un strat de 1mm
Termen de valabilitate, mod de păstrare
A se transporta și a se păstra în ambalajul original bine închis, la un loc uscat și răcoros (cel mai bine pe paleți). A nu se păstra la temperaturi sub -10°С și la peste +30 °С.

Nu-l lăsați sub influența lumina directă a soarelui și a surselor de raze UV!
A se păstra departe de surse de căldură!

Produsul este stabil 24 luni de la data productiei in ambalajul original sigilat.
Manipulare

Pregătirea suprafeței de bază


SALAMBO® HIDROIZOLAȚIA CU AGENȚI DE UNGERE se folosește pentru toate suprafețele de bază care sunt rezistente, portante și nu conțin substanțe care împiedică aderența (uleiuri, praf, etc.). Suprafața de bază trebuie să fie curată, stabilă, fără crăpături. Trebuie îndepărtate în prealabil secțiunile deteriorate și straturile cu o mică rezistență mecanică.

Suprafața de bază poate fi puțin umedă dar fără un film vizibil de apă. Nu trebuie să fie îmbibată cu apă sau umedă tot timpul, pentru că astfel stratul de acoperire nu se usucă.

Crăpăturile existente pe subrafața de bază trebuie umplute în prealabil cu pastă bituminoasă SALAMBO®.

Prepararea amestecului


SALAMBO®HIDROIZOLAȚIA CU AGENȚI DE UNGERE se vinde gata de utilizat. Agitați bine de tot, înaintea deschiderii ambalajului. Produsul nu trebuie diluat sau încâlzit.
A se amesteca bine înainte de utilizare!A nu se amesteca cu alte materiale!

Mod de lucru cu produsul


SALAMBO® HIDROIZOLAȚIA CU AGENȚI DE UNGERE se aplică cu perie, rolă sau cu aparat de pulverizat, stratul aplicat trebuie să aibă o grosime de 2-4mm. Trebuie aplicate 2 sau 3 straturi, dar fiecare strat se aplică abia după ce se usucă și se întărește complet stratul anterior.Fiți atenți să nu zgâriați stratul anterior!

La secțiunile la care există un pericol de crăpare, în al doilea strat trebuie înserată o plasă de armare!

Timpul de uscare depinde de capacitatea de absorbție a suprafeței de bază, de grosimea stratului și de condițiile atmosferice. Înainte să începeți celelate lucrări de construcție, trebuie să vă încredințați că suprafața este complet uscată.

După ce terminați lucrul cu produsul, curățați instrumentele folosite cu solvenți organici.

Atenție!


Hidroizolația se execută în vreme uscată, la o temperatură a suprafeței de bază și a mediului de la +5 ºC până la +30 ºC și la o umiditate a aerului de sub 60%.
Timpul de uscare completă a produsului depinde de gradul de porozitate al suprafeței de bază, de grosimea hidroizolației aplicate și de condițiile atmosferice (temperatura și umiditatea aerului). Pentru o siguranță completă, trebuie prevăzut timp de uscare a produsului de 24 de ore.
Timp de 24 de ore după aplicarea produsului, feriți suprafața de ploaie și scurgeri de apă!
A nu se aplica în zile friguroase și umede, precum și pe timp de ploaie!
A nu se aplica pe suprafețe înghețate!
Aburii solventului conținut în produs se aprind la o temperatură de 38ºC!
Feriți produsul de flacără deschisă!
Nu aplicați produsul sub radiații solare directe!
În timpul lucrului în spații închise, trebuie asigurată o bună ventilare a încăperii! În timpul aplicării produsului, folosiți mănuși și ochelari de protecție!

Descrierea pericolelor:


Atenție!
Aburi și lichide inflamabile!
Dăunător în caz de inhalare!
În caz de inhalare poate provoca anomalii genetice!
În caz de inhalare poate provoca cancer!


Simbolurile pentru pericol:

101
Periculos

Fraze de avertizare
Н 226Aburi și lichide inflamabile
Н 304Poate avea un efect mortal în caz de înghițire sau pătrundere în căile respiratorii.
Н 332Toxic în caz de inhalare.
Н 411Toxic pentru organismele acvatice, cu efect de lungă durată.
Р 102A se feri de accesul copiilor!
Р 210A se feri de surse de căldură, de scântei, flacără deschisă, suprafețe încinse. Fumatul interzis.
Р 233Păstrați găleata închisă etanș.
Р 273Evitați emisiile în mediul înconjurător.
Р 280Folosiți mănuși și îmbrăcăminte de protecție individuală.
Р 314Dacă nu vă simțit bine în timpul lucrului, cereți sfatul/ajutorul unui medic.
Р 403 + Р 235A se păstra la un loc bine aerisit. A se ține la rece.

Conținut maxim de COV [Compuși organici volatili] în acest produs: 350 g/l

Clasificare

Corespunde cerințelor europene, normelor din Bulgaria și este în conformitate cu standardul:

Standardul europeanProcese-verbale privind încercările
BDS EN 13 808
Ordonanța privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili în timpul utilizării solvenților organici conținuți în unele tipuri de vopsele, lacuri și produse de autoremediere.
Date tehnice
IndicatorUnitate de măsurăMetoda de încercareRezultatele obținute în urma încercării
Aspect exterior-ТСconsistență vâscoasă
Coluare-vizualăneagră
Temperatura de aprindere într-un vas închis°СТС˂ 34
Conținutul de substanță uscată%ТС47-48
Penetrarea reziduului la o temperatură de 25°С -ТС28
Temperatura la care se înmoie bitumul °СТС55